Teren rekreacyjny

Teren rekreacyjny wspólny dla 2 domków.